Неврологічний кабінет

Кабінет оснащений діагностичною апаратурою, яка дозволяє у повному обсязі робити обстеження невроло-гічних хворих.

Проводиться лікування та надається консультативна допомога хворим з такими захворюваннями :

 • Захворювання хребта з корінцевим больовим та нейродистрофічними синдромами, остеохондрозом усіх відділів хребта з застосуванням комплексу фізіотерапевтичних впливів в т.ч. голкорефлексоте-рапії і мануальної терапії, ЛФК, масажу, блокад з введенням лікарських речовин передурально та витяжіння різних відділів хребта, а також новітніх методик СКЕНАР –терапії.
 • Церебро-васкулярні захворювання нервової системи; залишкові явища мозкових інсультів, травм, центральної і периферичної нервової системи.
 • Захворювання центральної та периферичної нервової системи запального та інтоксикаційного похо-дження.
 • Вегето-судинні дистонії.
 • Спадково-дегенеративні хвороби.
 • Судомні синдроми неясного ґенезу.
 • Інструментально-діагностичне обладнання, яке використовуються у кабінеті:
    - комп’ютерна реоенцефалографія, яка дає можливість оцінити стан судинного русла мозку ( як артеріаль-ний, так і венозний компонент );
    - комп’ютерна електроенцефалографія для оцінки біоелектричної активності мозку.

  Підтримується тісний контакт з провідними фахівцями та медичними установами міста в плані організації консультативної допомоги, стаціонарного лікування, проведення додаткових методів діагностування захво-рювань (включаючи комп’ютерну та магнитно-резонансну томографію, доплерографію, УЗД, радіоізотопні та ендоскопічні обстеження, ДНК- та PCR-діагностика, тощо).

  Персонал кабінету професійно проведе обстеження всіх бажаючих і дасть необхідні рекомендації для поліпшення вашого здоров'я.

  Назад