Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ
Медичний центр НАУ


Історія створення та розвитку медичної служби
Національного авіаційного університету

 1933 рік - Постановою Ради Народних Комісарів СРСР на базі авіаційного факуль­тету Київського політехнічного інституту був заснований Київський авіаційний інститут. В цьому ж році було створено медичну службу інституту.

 1965 рік - створення Київського інституту інженерів цивільної авіації. До штату ме­дичної служби введено лікарсько-експертну комісію.

 1972 рік - створення медико-санітарної частини, яку розміщено у новій сучасній чотириповерховій будівлі, у складі поліклінічного відділення, стаціонару, льотно-експертної комісії.

 1980 - 1991 роки - медсанчастина стала центром передового досвіду в системі ме­дичного забезпечення персоналу Аерофлоту. На її базі існували курси підвищен­ня кваліфікації авіаційних лікарів, стартових фельдшерів, медичних сестер функціональної діагностики.

 1994 рік - створення Київського міжнародного університету цивільної авіації. Про­ведено капітальний ремонт та повне технічне переоснащення медико-санітарної частини.

 2000 рік - створення Національного авіаційного університету. На сьогодні НАУ -один з найпотужніших авіаційних навчальних закладів світу, де навчається понад 50 тисяч слухачів, серед яких 1200 іноземні студенти із 50 країн світу.

 2001 рік - створення медичного центру Національного авіаційного університету, який має державну ліцензію на медичну практику, акредитаційний сертифікат та дозволи відповідних вповноважених органів на надання широкого кола медичної допомоги.

 2003 рік - в університеті створено кафедру біокібернетики і аерокосмічної медици­ни, основними напрямками досліджень якої стали розробка та впровадження су­часних засобів оцінки психофізіологічного стану здоров'я операторів екстремаль­них видів діяльності, інформаційні технології оцінювання та діагностування психічних і фізіологічних можливостей операторів, сучасні методи та засоби екс­плуатації біомедикотехнічних комплексів і систем.

 2005 рік - відновлення роботи постійно діючої лікарсько-льотної сертифікаційної комісії, яка отримала усі необхідні дозволи та сертифікати Державної авіаційної адміністрації України та з правом на проведення початкових обстежень, продов­ження чинності та перепідтвердження медичних сертифікатів відповідного класу.

 2006 рік - проведення з лікарям лікарсько-льотної сертифікаційної комісії МЦ НАУ курсів підвищення кваліфікації на базі інституту ІСАО за напрямком "Медичні по­ложення щодо видачі свідотств авіаційному персоналу".

 2007 рік - реорганізація лікарсько-льотної сертифікаційної комісії в медичну сер­тифікаційну у зв'язку з переходом цивільної авіації України на Спільні Авіаційні вимоги JAR-FCL 1.2.3.4.

 2008 рік - проведення перших всеукраїнських навчально-методичних зборів та семінару за участі міжнародних експертів, керівників медико - санітарних частин, закладів освіти цивільної авіації та авіамедичних екзаменаторів (АМЕ), які займа­ються питаннями сертифікації авіаційного персоналу України.

 2009 рік - проведення на базі Медичного центру НАУ міжнародного аудиту за на­прямком діяльності Part FCL 3 у рамках проекту Твіннінг "Гармонізація норм зако­нодавства та стандартів України з нормами законодавства та стандартів ЄС в га­лузі цивільної авіації" за участі провідних фахівців Державної авіаційної адміністрації та закордонних експертів.

 2010 рік - відкриття оновленого стоматологічного відділення

 2011 рік - участь у семінарі Державної авіаційної служби для головних лікарів та авіа медичних екзаменаторів цивільної авіації України «Нормативно-правове регулювання медичного забезпечення цивільної авіації України. Наказ Державіаслужби України № 241 від 12.10.2011 року «Про створення Медичної ради Державіаслужби України», до складу якої увійшли п’ять висококваліфікованих лікарів Медичного центру Національного авіаційного університету.

 2012 рік - На виконання вимог Повітряного Кодексу України з метою реалізації питань щодо медичного забезпечення авіаційного персоналу навчального закладу, оптимізації використання матеріально-технічної бази медичного закладу та надання кваліфікованої медичної допомоги Наказом Ректора НАУ № 317/од від 11.12.2012 р. створено новий структурний підрозділ – Авіаційний медичний центр (АМЦ). АМЦ створено на базі реорганізованого Медичного центру.

 2013 рік - Відповідно до вимог статті 54 Повітряного кодексу України, Наказу Міністерства інфраструктури України від 30 жовтня 2012 року № 730, Наказу Голови Державної авіаційної служби України № 227 від 22.03.2013 року «Про надання повноважень авіаційному медичному центру НАУ на проведення медичної сертифікації авіаційному персоналу» Головному лікарю АМЦ Вадиму Петліну вручено Посвідчення АМЕ (авіаційного медичного екзаменатора) та Сертифікат № 1 Авіаційного медичного центру на право проведення сертифікації авіаційного персоналу Цивільної авіації України.

 2014 рік - Утворено Українську організацію з авіаційно-космічної медицини у складі керівників Авіаційних медичних центрів Цивільної авіації України та авіаційних медичних екзаменаторів, яка отримала лист-акцепцію та членство в ESAM (Європейська асоціація аерокосмічної медицини). Президентом Національної організації обрано головного лікаря АМЦ НАУ. Цим підтверджено важливу роль та активну позицію України у розробці актуальних питань безпеки авіаційних перевезень та виробітки реальних пропозицій.

 2015 рік - АМЦ НАУ отримав АКРЕДИТАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ вищої категорії від МОЗ України та є єдиним у державі спеціалізованим та сертифікованим медичним закладом вищої категорії, який має юридичне право на сертифікацію авіаційного персоналу всіх медичних класів JAR-FCL 3.

 2016 рік - АМЦ НАУ отримав СВІДОТСТВО Авіаційного медичного центру від Державної авіаційної служби України з наданням максимального спектру повноважень щодо сертифікації авіаційного персоналу України та наданням права видачі медичного сертифікату 1,2,3 класів, первинної сертифікації, поновлення та пере визнання.

 2017 рік - АМЦ НАУ, після планового перенавчання лікарів та отримання відповідних дозволів, підготувався до переходу на нові вимоги сертифікації авіаційного персоналу PartMed, згідно з Авіаційними правилами України «Технічні вимо-ги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 20 липня 2017 року № 565, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1056/30924..

 2018 рік - У Національному авіаційному університеті успішно проведено акредитацію Авіаційного медичного центру НАУ. Вона була здійснена Експертною групою Головної акредитаційної комісії згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я України, перевірена відповідність роботи закладу системі менеджменту якості згідно з вимогами ICO 9001:2015..

 2019 рік - Після успішного проходження аудиту Державіаслужби України та Наказу № 362 від 21.03.2019 року "Про видачу сертифіката АеМС АМЦ НАУ" НАУ перший в Україні отримав Сертифікат авіаційного медичного центру (AeMC) з максимальним спектром повноважень та допусків по сертифікації авіаційного персоналу..

Сайт НАУ