НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРІВ ЦА УКРАЇНИ

1. Медичне забезпечення польотів

1.1. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 року N 3393-VI.

1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.1993 р. № 819/У „Положення продержавний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях".

1.3. Наказ Міністерства транспорту України від 02.04.2002 №219 „Про затвердження Правил визначення робочого часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України".

1.4. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.03.2007 №243 „Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу".

1.5. Наказ Державіаслужби від 27.03.2006 №223 „Спільні Авіаційні Вимоги Європи JAR-FCL З".

1.6. Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.12.2005 №920 „Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України".

1.7. Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15.12.2005 №947 „Про затвердження Положення про медичний пункт аеровокзалу цивільної авіації України".

1.8. Наказ Заступника Міністра транспорту та зв'язку України Голови Державіаадміністрації від 05.02.2007 №55 „Інструкція з проведення тестконтролю на вживання алкогольних напоїв у членів екіпажів ПС і диспетчерів ОПР та авіаційного персоналу, який виконуг свої службові обов'язки".

1.9. „Методические указания по диспансеризации летного, диснетчерского состава и бортпроводников гражданской авиации" от 27.10.1986 № 33.1.6-365.

1.10. Наказ Украероруху від 22.04.2003 №125 „Про затвердження Положенния про робочий час та час відпочинку фахівців УПР Украероруху".

1.11. Методичні рекомендації МОЗ України від 21.06.2003 р. „Профілакгика зниження працездатності та погіршення здоров'я змінних працівників на виробництві".

1.12. Постанова КМУ від 19.07.1999 №1281 „Про створення об'єднаної цивільно військової системи організації повітряного руху України".

2. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи

2.1. Постанова Верховної Ради України від 19.11.1992 „Основи законодавства України про охорону здоров'я".

2.2. Закон України від 24.02.94 №4004-ХИ із змінами та доповненнями від 03.01.02 №5/2002 "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

2.3. Закон України від 06.04.2000 №1645-111 "Про захист населення від інфекційних хвороб".

2.4. Закон України від 05.07.01 №2586-111 "Про боротьбу із захворюваннями на туберкульоз".

2.5. Закон України від 03.03.98 №155/98-ВР із змінами та доповненнями від 15.11.01 №2776-111 "Про запобігання захворювання на СІ 11Д та соціальний захист населення".

2.6. Указ Президента України від 11.05.2000 №679/2000 "Про невідкладні заходи щодо боротьби з туберкульозом".

2.7. Указ Президента України від 30.08.2004 № 1022/2004 "Про запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДУ в Україні".

2.8. Указ Президента України від 19.10.05 №1450/2005 "Про невідкладні заходи щодо запобігання занесенню і поширенню високопатогенного грипу тип і та мінімізації наслідків можливої епідемії грипу".

2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.01 №960 "Про затвердження заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров'я населення України".

2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.04 №264 "Про затвердження концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛІнфекції/СНІДУ, на період до 2011 року та Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на 2004-2008 роки".

2.11. Наказ МОЗУ від 06.09.05 №451 "Про державну реєстрацію дезінфекційних засобів".

2.12. Наказ МОЗУ від 05.08.98 №198"Про вдосконалення профілактики правця".

2.13. Наказ МОЗУ від 15.04.2004 №205 "Про удосконалення заходів профілактики захворювань людей на сказ".

2.14. Наказ МОЗУ від 03.08.99 №192 "Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики дифтерії в Україні"

.

2.15. Наказ МОЗУ від 12.07.89 №408 Наказ МЗ СРСР "О мерах по снижению заболеваемости вируеньїми гепатитами в стране".

2.16. Наказ МЗ СРСР від 16.08.1989 №475 «О мерах по дальнейшему совершенствованию профилактики заболеваемости ОКИ в стране».

2.17. Наказ МЗ СРСР від 15.10.1986 №579 «Об усилений борьбы с гельмиитозами в УССР».

2.18. Наказ МОЗУ від 30.05.97 №167 «Про удосконалення протихолерних заходів в Україні».

2.19. Наказ МОЗУ від 03.02.2006 №48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості і обміну медичних імуиобіологічних препаратів».

2.20. Наказ МОЗУ від 25.05.2000 №120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СПІД».

2.21. Наказ МОЗУ від 23.07.2002 №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій».

2.22. Наказ МОЗУ від 21.05.2007 №246 «Про затведження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

2.23. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 16.09.2004 №29 "Про заходи профілактики малярії в Україні".

2.24. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 30.05.2003 № 2"Про вжиття профілактичних заходів щодо упередження захворювань працівників цивільної авіації на малярію".

2.25. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 19.08.02 №33 "Про застосування сучасних дезинфекційних та миючих засобі її на об'єктах підвищеного еиідризику".

2.26. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 27.10.04 №34 "Про заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій".

2.27. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 07.04.1998 №8 "Про введення правильного обліку №1-ОМК "Особиста медична книжка для працівників, професійна та інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може сприяти поширенню інфекційних захворювань".

2.28. Постанова Головного державного сані гарного лікаря України та ЦА України 01.09.04 №26 "Про заходи щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій".

2.29. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 20.08.04 №25 "Щодо заходів запобігання розповсюдженню туберкульозу серед населення України".

2.30. Постанова Головного державного санітарного лікаря України та ЦА України від 09.02.98 №30 "Про заходи щодо профілактики боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями в Україні".

2.31. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначений. Методьі, ередства и режимьі».

3. Лікувально діагностична та профілактична робота

3.1. Міжнародна статистична класифікація хвороб 10 (МКХ 10). 1998.

3.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.1997 № 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення".

3.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і Переліку медичних, психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служб), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих".

3.4. Наказ МОЗ України від 17.01.2002 № 12 „Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів".

3.5. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій".

3.6. Наказ МОЗ України від 23.07.2002 № 280 „Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб".

3.7. Наказ МОЗ України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 №124/345 „Про затвердження положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів".

3.8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України. МОЗ і Міністерства юстиції України від 24.02.1995 № 114/38/15-36-1 8 „Про затвердження Інструкції про порядок направлення громадян до огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів".

3.9. Наказ МОЗ України від 13.11.2001 №455 „Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян".

3.10. Наказ МОЗУ, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 24.11.2006 №774/438/207-ос/719 „Про внесення змін до спільною наказу МОЗУ, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.04 №532/274,136-ос/1406".

3.11. Наказ МОЗ України 7 від 28.12.2002 №507 „Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги".

3.12. Наказ МОЗ України від 17.01.2005 №24 „Медицина невідкладних станів".

                                      Державіаадміністрація
Сайт НАУ