З днем медичного працівника!

В.Бобришев
директор
Медичного центру НАУ

17 червня українські медики відзначатимуть День медичного працівника. Цей день є своє-рідним щорічним етапом, коли представники однієї з найгуманніших професій підбива-ють підсумки, накреслюють плани на майбутнє. Кожен з нас, співробітників Медичного центру Національного авіаційного університету, зустрічає своє професійне свято з почут-тям чесно виконаного обов’язку – якісного і вчасного надання медико-санітарної допо-моги студентам та працівникам університету, забезпечення постійного нагляду за станом їх здоров'я.

Гуманні традиції медичного центру були започатковані ще у 1933 році – році заснування Національного авіаційного університету (на той час Київський авіаційний інститут). Саме тоді й було створено медичну службу. Медичні працівники були невід’ємною частиною колективу КАІ, разом з ним відчували всі зміни, що зазнав інститут за 75 років свого іс-торичного розвитку. У 1972 році було відкрито медико-санітарну частину, яка мала в структурі поліклінічне відділення, стаціонар, льотно-експертну комісію. Протягом 80-х років медсанчастина стала центром передового досвіду в системі медичного забезпечення персоналу Аерофлоту. На її базі існували курси підвищення кваліфікації авіаційних ліка-рів, стартових фельдшерів, медичних сестер функціональної діагностики.

Зараз, незважаючи на скрутне економічне становище в системі охорони здоров’я, завдяки підтримці керівництва університету, ми активно працюємо над тим щоб гарні історичні традиції передового досвіду надання медичної допомоги не були втрачені.

Медичний центр НАУ створено наказом ректора в 2001 році. Сьогодні він має державну ліцензію на медичну практику, акредитаційні сертифікати та дозволи відповідних вповно-важених органів на надання широкого кола медичної допомоги. В структурі медичного центру функціонують клінічні відділення, які здатні надавати повноцінну амбулаторно-поліклінічну допомогу, а саме – хірургічне, терапевтичне, стоматологічне, фізіотерапев-тичне, діагностичне, санітарно-епідеміологічне, лабораторне.

З 2005 року в медичному центрі створена постійно-діюча лікарсько-льотна сертифікаційна комісія, яка отримала всі необхідні дозволи та сертифікати з боку Державної авіаційної адміністрації та має право на проведення початкових обстежень, продовження чинності та перепідтвердження медичних сертифікатів міжнародного зразку стандарту JAR-FCL 3. Підтвердженням високого рейтингу медичного центру та фахового рівня лікарів ЛЛСК, є той факт, що на базі МЦ НАУ нещодавно проходили перші учбово-методичні збори та семінар за участі міжнародних експертів, керівників медико - санітарних частин, закладів освіти цивільної авіації та авіамедичних екзаменаторів (АМЕ), які займаються питаннями сертифікації авіаційного персоналу України.

Функціонують постійно діючі лікарсько-консультативні (експертні) комісії: лікарсько-льотна сертифікаційна комісія (спеціалізована); з проведення медичних оглядів водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів; з оформлення санітарної книжки та проведення профілактичного огляду працівників підприємств харчування промисловості та торгівлі; проведення медичного огляду при влаштуванні на роботу, виїзді за кордон; медичні огля-ди кандидатів до вступу на навчання у вищі та середні-спеціальні навчальні заклади (абі-турієнтів) з отриманням довідки за формою 086; з проведення медоглядів працівників, за-йнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також осіб віком до 21 року.

Існують певні організаційні та фінансові проблеми, пов’язані з відкриттям так необхідного медичному центру оновленого сучасного стаціонарного відділення на 25 ліжок, яке б надавало якісну стаціонарну допомогу всім потребуючим хворим.

Інформацію про роботу медичного центру також можна отримати на офіційному сайті МЦ НАУ, за адресою www.medcenter.nau.edu.ua.

Бережіть себе та найцінніше що є у вас - здоров'я. Бажаємо успіхів вам, дорогі меди-чні працівники, у вашій благородній справі захисту та збереження здоров’я народу нашої держави!


Фотоальбом
Назад

Сайт НАУ