На web-сайті Державної авіаційної адміністрації (www.avia.gov.ua) в підрозділі "Авіаційна медицина" та на сайті медичного центру НАУ (http://medcenter.nau.edu.ua) розміщено про-ект нормативно-правового акту "Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу"

Правила розроблені на виконання положень розділу ІІІ Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-ІV, з метою поетапного впровадження в Україні вимог міжнародних і європейських стандартів та створення умов для набуття Україною членства в Об'єднаних Авіаційних Властях країн Європи та у зв'язку з застосовуванням в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу" регламентованим наказом Державіаслужби від 27.03.06 №223 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.06 за №426/12300 "Про застосування в цивільній авіації України Спільних Авіаційних Вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4 "Видача свідоцтв льотному екіпажу", відповідно до принципів державної регулятивної політики та стандартів Європейського Союзу виникла необхідність у розробці та затвердженні медич-них вимог до авіаційного персоналу (бортпровідників, бортоператорів та диспетчерів УПР), що не підпадає під регулювання вказаним документом у відповідність з вимогами Європейського Союзу.

На даний час в Україні діє наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2000 №641 "Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України", у порівнянні з яким очікується можливість централізованого контролю за ста-ном здоров'я авіаційного персоналу, виконанням необхідних процедур та спрощення формальностей при проходженні медичної сертифікації авіаційного персоналу і доступність до процедури в 12 регіонах України.

Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу вста-новлюють загальні вимоги до авіаційного персоналу та єдиний порядок медичної сертифікації кандидатів на отримання медичного сертифіката третього класу, процедури їх видачі, внесення обмежень.

Правила поширюються і є обов'язковими для служб медичного забезпечення підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та відомчої належності, які проводять медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації України.

Правила використовуються керівниками та посадовими особами, авіамедичними екзаме-наторами, які здійснюють медичну сертифікацію.

Правилами передбачено, що медична сертифікація проводиться авіамедичними екзамена-торами - АМЕ, авіамедичними екзаменаторами авіамедичних центрів - АМЦ авіамедичним експертом відділу - ВАМ

Медичні вимоги, що пред'являються до стану здоров'я авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу, викладені у медичному стандарті третього класу.

Медичний стандарт третього класу - це вимоги до стану здоров'я кандидатів та власників свідоцтв диспетчера управління повітряним рухом, та бортпровідників з метою отримання вищенаведених свідоцтв.

Для отримання медичного сертифіката третього класу необхідно, щоб стан здоров'я кандидатів відповідав вимогам медичного стандарту відповідного класу.

Іноземні громадяни, які вступають у льотні навчальні заклади проходять медичну сертифікацію в навчальних закладах згідно цих Правил.

Після оформлення і підписання звітів про огляд АМЕ видається медичний сертифікат, дані про огляд та медичний сертифікат вносяться в електронний реєстр.

Передбачається, що одночасно із затвердженням Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу втратить чинність Наказ Міністерства транспорту України від 20.11.2000 №641 "Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.12.00 за №948/5169.
Назад

Сайт НАУ