Основні види діяльності

Лікувально-консультативна робота являється одним з найважливіших видів діяльності Медичного центру, так як від організації та якості цієї роботи залежить стан і ефективність медичної допомоги в цілому. В поліклініці починають і закінчують лікування більше 80% хворих.


Лікувально-консультативна робота в Медичному центрі включає:

  • раннє виявлення захворивших та своєчасне медичне обстеження;
  • надання всім потребуючим невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і травмах;
  • амбулаторне обстеження і лікувіання хворих;
  • лікування в денному стаціонарі;
  • консультації хворих у спеціалістів, а також проведення діагностичних обстежень (рентгенологічних, лабораторних, функціональних та інш.) за показаннями;
  • направлення хворих, потребуючих в стаціонарному обстеженні та лікуванні в міськи лікарні;
  • проведення відновлювального лікування хворих після виписки зі стаціонарів згідно рекомендацій спеціалістів.


  • Назад

    Сайт НАУ