Санітарно-епідемологічний відділ (СЕВ) входить до МЦ НАУ і здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд відповідно до повноважень, делегованих санітарно-епідеміологічною службою ЦА МОЗ України. До складу СЕВ входять два структурних підрозділи: санітарно-гігієнічний та протиепідемічний відділення.

Діяльність санітарно-епідеміологічного відділу МЦ НАУ направлена на вивчення закономірностей інфекційних захворювань, що викликаються мікробними агентами та найпростішими - тобто на інфекції та інвазії. Інфекційна патологія являється основним критерієм здоров'я населення. На долю інфекційної захворюваності припадає 17 млн. з 54 млн. смертей у світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 70% всієї патології людства має інфекційне походження

З усіх функцій протиепідеміологічного відділу найвагомішою являється епіднагляд, стеження за епідемічною ситуацією, - основа профілактики інфекційних захворювань. Система епіднагляду базується на розкритті наступних питань: епідеміологічних закономірностей нозологічних форм (конкретних інфекцій), розуміння особливостей клінічного перебігу інфекційних захворювань, біологічних властивостей збудників інфекцій, природних та соціальних факторів, які впливають на перебіг та активність епідемічного процесу. Здійснення системи епіднагляду розкривається через виконання організаційно-методичної, аналітичної, профілактичної та протиепідемічної діяльності.

Складовою частиною цього є нагляд за об'єктами високого епідемічного ризику. Це підконтрольні об'єкти, в межах яких при недотриманні працівниками санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог існує ймовірність виникнення спалаху того чи іншого інфекційного захворювання. До того ж не виключено, що інфекція може "вийти" за межі окремого закладу або підрозділу НАУ.

Основними суб'єктами цих об'єктів є так звані "декретовані контингенти" - категорії осіб, що відносяться до групи високого епідемічного ризику. Це працівники харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами, працівники навчальних закладів, працівники комунального господарства та сфери обслуговування, медичні працівники, учні загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів, студенти НАУ та учні коледжів, технікумів і середньо-спеціальних училищ, особи з соціально-неадаптованих сімей, тощо.

У здійсненні системи епіднагляду протиепідеміологічний відділ тісно співпрацює як з іншими підрозділами санітарно-епідеміологічної служби, так і безпосередньо з організаціями, установами та закладами за її межами.

Що стосується санітарно-гігієнічного відділення СЕВ, насамперед потрібно зосередити увагу на наступних його направленнях діяльності - комунальна гігієна, гігієна харчування та гігієна підлітків (студентів НАУ, ліцеїв та коледжів).

Відділення має тісний зв'язок з усіма лікувально-профілактичними закладами міста, ветеринарною службою, органами виконавчої та представницької влади м. Києва.

Важливою складовою епідвідділення є тісна співпраця з лабораторіями санітарно-епідеміологічної служби ЦА України та міста (бактеріологічними, вірусологічними, та медичної паразитології). Там здійснюються санітарно-мікробіологічні, санітарно-гельмінтологічні та діагностичні дослідження як планово, так і за епідемічними показами.

З метою раціоналізації та підвищення ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів фахівці відділу беруть участь у розробці наказів, розпоряджень, постанов, рішень, доповідних, комплексних планів роботи, планів організації і ліквідації епідускладнень, звітів, доповідей на науково-практичні конференції та семінарські заняття, тощо.

Одним з основних питань діяльності епідеміологічного відділу є моніторинг за проведенням профілактичних щеплень підлягаючих контингентів. Накопичені численні факти, які свідчать, що відмова від обов'язкової імунопрофілактики як правило призводить до стрімкого росту захворюваності відповідними інфекціями, які супроводжуються значними соціальними та економічними збитками.

Невід'ємним компонентом роботи є також контроль за проведенням обов'язкових профілактичних медичних оглядів "декретованими контингентами".

Фахівці епідеміологічного відділу значну увагу приділяють інформаційно-роз'яснювальній роботі. В структурі медико-санітарного обслуговування університету вона відіграє досить вагому роль. Цей вид діяльності є складовою частиною в системі профілактичних та протиепідемічних заходів щодо інфекційних захворювань.


Назад
Сайт НАУ