Рентгенологічне відділення

Рентген-кабінет медичного центру НАУ обладнаний сучасною діагностичною апаратурою:

 • Багатофункціональним рентгенодіагностичним апаратом на 3 робочих місця з фун-кцією рентгеноскопії, рентгенографії та томографії.
 • Сучасним флюорографічним апаратом фірми «TELEOPTIC» з цифровою обробкою зображень та мінімальним дозовим радіаційним навантаженням на пацієнта.
 • Багатофункціональним дентальним рентгенодіагностичним апаратом фірми «SIE-MENS»

В кабінетах відділення проводяться спеціалізовані обстеження всіх органів та систем :

 • Рентгенографія органів грудної порожнини (легень, серця, середостіння).
 • Томографія органів грудної порожнини те середостіння.
 • Рентгенографія кісток черепа, біля носових пазух, а також спеціалізовані дослі-дження по Шюллеру, Майеру та Стенверсу.
 • Рентгенографія опорно-рухового апарату, кісток та суглобів.
 • Рентгенографія щелеп та зубів.
 • Рентгенографія та графія органів травного каналу та органів черевної порожнини в тому числі – ірігоскопія(графія), - холецистографія.
 • Внутрішньовенна видільна (екскреторна) урографія.
 • Гістеросальпінгографія.

У складі відділення працюють високо досвідчені спеціалісти з великим досвідом роботи та всі вони мають вищі кваліфікаційні категорії за фахом.


Назад